МЕТОДИКА НА СИСТЕМАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС С ТЕСТ И ИНТЕРВЮ