Кабинети

 

   КАБИНЕТ ЗА АНОНИМНО БЕЗПЛАТНО КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА СПИН (КАБКИС)

ул. „Перущица” №1 Южно крило, ет. І.

Работно време: от 09:00 часа до 16:00 часа.

тел.+359 32 643 436

Дейност на кабинета

Всеки посетил кабинета може да узнае своя НІV-статус, да получи информация по въпросите на НІV/СПИН, като се спазват принципите на доброволност, конфиденциалност и анонимност.  

 

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА ОТКАЗВАНЕ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

ул. „Перущица” № 1 Южно крило, ет.ІІ, каб. № 16.

Работно време: всеки делничен ден, след предварително заявяване на телефони: +359 32 646 667.

 

    ИМУНИЗАЦИОНЕН КАБИНЕТ

ул. "Перущица" №1 Южно крило, ет.ІІ, каб. № 19.

Работно време: всеки делничен ден от 09.00 часа до 16.00 часа.

тел. +359 884 546 177

Дейност на кабинета

 1. Задължителни имунизации и реимунизации на деца и възрастни без личен лекар, в съответствие с имунизационния календар на Република България – безплатно. Препоръчителни имунизации, срещу заплащане, съгласно Наредба № 15 на МЗ. Издаване на международно имунизационно свидетелство или сертификат за имунизационно състояние.
 2. Издаване на препис относно имунизационния статус на лица без ОПЛ.
 3. Издаване на международен сертификат за приложена имунизация срещу жълта треска.
 4. Ваксинация на бременни жени в 27-36 гестационна седмица

 

    ПРОБОВЗЕМЕН КАБИНЕТ

ул. "Перущица" №1 Южно крило, ет.ІІ, каб. № 21.

Работно време: всеки делничен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Дейност на кабинета

 1. Приемане на проби в готов вид.
 2. Вземане на проби в самия кабинет
 3. Специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания:
 4. Пакет клинична микробиология
 5. Пакет вирусология
 6. Пакет паразитология
 7. Издаване на преведен и легализиран сертификат за работа в чужбина и за българско гражданство
 8. Извършване на изследвания за медицинско свидетелство за сключване на граждански брак
 9. Извършване на изследвания за здравни книжки