Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

13/05/2021 - 14:57
ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ Във връзка с разпространението на COVID-19на територията на страната и обявената извънредна епидемична обстановка РЗИ-Пловдив предоставя следната информация: Към 13.05.2021г. новодиагностицираните случаи на COVID-19 в Облас...
12/05/2021 - 11:24
ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ Във връзка с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявената извънредна епидемична обстановка РЗИ-Пловдив предоставя следната информация: Към 12.05.2021 год. новодиагностицираните случаи на COVID-19 в О...
11/05/2021 - 15:09
ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ Във връзка с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявената извънредна епидемична обстановка РЗИ-Пловдив предоставя следната информация: Към 11.05.2021 год. новодиагностицираните случаи на COVID-19 в О...
11/05/2021 - 16:31
График на имунизационните кабинети - Зелени коридори   ДКЦ “Пълмед“ ЕООД - в работни и почивни дни – 08.00 ч.- 17.30 ч., телефон: 032 607 300     МЦ “Медикус - Тракия“ – търговски...
07/05/2021 - 16:58
дата на пробовзимане Населено място обща алфа активност**       Bq/l обща бета активност***       Bq/l естествен уран*...
27/04/2021 - 16:45
Всички лица подлежащи на ваксинация за II-ра игла срещу COVID-19 в периода 30.04.2021 г. - 09.05.2021 г. следва да им бъде поставена във ваксинационните центрове поставили I-та игла.

 

В А Ж Н О !!!!!

 

ИМУНИЗАЦИОННИ КАБИНЕТИ - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, пациенти, чийто общопрактикуващ лекар е починал, моля веднага да направят избор на нов личен лекар, с цел провеждане на лечение и уреждане на временната им неработоспособност

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ, ОПЛ/ДЕНТАЛНИ ЛЕКАРИ, ЛКК И ТЕЛК ВЪВ ВРЪЗКА С ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

 

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.