Планове и отчети за 2023 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2023 г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 г.

КРАТЪК ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.

ПЛАН ЗА 2023 г.

БЮДЖЕТ ЗА 2023 г.