НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ДИРЕКТОРИТЕ  НА  УЧЕБНИ  ЗАВЕДЕНИЯ

 

Относно: Извършване оценка на седмични учебни разписания за първи срок на учебната 2023/2024 година

 

 Във връзка със спазване на изискванията, посочени в Наредба № 10  от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания е изготвен график за представяне  и съгласуване в РЗИ–Пловдив на седмичните разписания на учебните заведения за първи срок на учебната 2023/2024 година, както следва:

 

15.09.2023  г. – Р-н Централен, Р-н Източен и Р-н Южен - гр. Пловдив

18.09.202г. – Р-н Северен, Р-н Западен и Р-н Тракия - гр. Пловдив

19.09.2023  г. – общини: Марица, Родопи, Калояново и Съединение

20.09.2023  г. – общини: Асеновград, Лъки, Раковски, Брезово и Куклен

21.09.2023 г. общини: Първомай, Садово, Стамболийски, Перущица и Кричим

25.09.2023  г. – общини: Карлово, Сопот, Хисаря