СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ "ДЗК", ДИРЕКЦИЯ "ОЗ"