СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” за периода от 23.10.2020 г. - 29.10.2020 г.

 

 

ОТДЕЛ

ПБПЗ

и

ЗТЕ

ДЗК

РК

ЛИ

съответ-стват

несъответ-стват

1. Проверки по писма на МЗ

 

 

 

 

 

2. Проверки

 

 

 

 

 

  • по текущ контрол

1

155

10

 

 

  • по регистрации

3

 

 

 

 

3. Проверки по дейности

 

 

 

 

 

    - по тютюнопушене

175

85

 

 

 

  • ЗОХ /съвместни/

114

 

 

 

 

  • закрити обществени места

54

55

6

 

 

  • детски и учебни заведения

7

15

 

 

 

  • открити обществени места

 

15

 

 

 

  • оптики

 

 

 

 

 

4. Тематични проверки

6

 

 

 

 

5. Издадени предписания

 

4

 

 

 

 

6. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или дейност на обект

 

 

 

 

 

7. Съставени актове

7

10

 

 

 

8. Жалби и сигнали от граждани или институции

2

 

 

 

 

9. Взети проби

 

11

 

 

 

10. Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти

7

 

 

 

 

11. Участие в приемателни комисии и издаване на становища

14

 

 

 

 

12. Контрол на радиационните параметри на работна среда

 

 

8

 

 

13. Съгласуване на площадки на обект с източник на йонизиращи лъчения

 

 

4

 

 

14. Съгласуване на инвестиционни проекти, част “Анализ и оценка на радиационна  защита”

 

 

 

 

 

15. Анализ на радиационните параметри на факторите на жизнената среда

 

 

9

 

 

16. Оценка на учебни  разписания, здравни  анализи, хранене 

20

 

 

 

 

17. Дейности по национални  програми

10

 

 

 

 

18. Лекции, беседи, семинарни  обучения

 

 

 

 

 

19. Консултативна дейност – тютюнопушене и др.

12

 

 

 

 

20. Извършена лабораторна дейност по:

       - ДЗК

       - ЗТЕ

      - жалби

      - заявки на физически и юридически лица

 

 

 

 

4

12

-

46

 

-

1

-

10