Мониторинг на води от 29.10 – 04.11.2020 г.

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП /Б/

-

-

-

 

-

 

-

-

Постоянен

ЗК-В /А/

9

-

8

 

 

 

1.с.Брестник- нитрати

2.с.Брани поле-нитрати

 

 

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

1

-

1

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

2

 

-

 

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

7

1.с.Нар.бани-Галерията;кф,псеудомонас,м.ч.

2.гр.Баня – КЕИ –ж.банче –кф,е.коли

-

-

-

-

Бутилирани /ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-