Мониторинг на води от 26.03 – 02.04.2020 г.

 

Мониторинг

 

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

 

Физико – химични изпитвания

 

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП /Б/

2

-

2

 

1. с. Кръстевич- перманг.окисляемост

2. с. Гр. Игнатиево- нитрати

 

2

-

Постоянен

ЗК-В /А/

5

-

 

6

-

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

-

-

 

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

-

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

-

-

-

-

-

-

Повърхностни води /ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-