Мониторинг на води от 22.10 – 28.10.2020 г.

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП /Б/

-

-

-

 

-

 

-

-

Постоянен

ЗК-В /А/

12

1.с.Дълбок извор-

Е.коли;кформи

12

 

 

 

-

 

 

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

1

-

1

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

2

 

-

 

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

1

-.

-

-

-

-

Бутилирани /ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-