Мониторинг на води от 19.03 – 25.03.2020 г.

 

Мониторинг

 

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

 

Физико – химични изпитвания

 

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП /Б/

3

-

3

 

-

 

3

-

Постоянен

ЗК-В /А/

14

-

 

14

1.с.Кръстевич– мътност

2.с.Мътеница –

мътност

3.с. Гр.Игнатиево-

нитрати

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

-

-

 

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

-

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

-

-

1

-

1

-

Повърхностни води   /ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-