Мониторинг на води от 12.03 – 18.03.2020 г.

 

Мониторинг

 

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

 

Физико – химични изпитвания

 

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП /Б/

5

-

5

 

-

 

5

-

Постоянен

ЗК-В /А/

15

-

 

17

1.с.Белица – мътност

2.с.Дряново –

Мътност

3.с. Лъкавица-

Мътност, ост.хлор

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

-

-

 

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

3

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

3

-

-

-

-

-

Повърхностни води /ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-