Мониторинг на води от 09.04 – 22.04.2020 г.

Мониторинг

 

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

 

Физико – химични изпитвания

 

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП /Б/

1

1.Калофер- сулф.ред.клостридии

1

 

1.Белащица - нитрати

 

-

-

Постоянен

ЗК-В /А/

18

-

 

18

  1. Белащица – нитрати
  2. Храбрино-мътност
  3. Свежен – цвят,мътност,ам.йон
  4. Татарево-нитрати
  5. Д.извор –мирис
  6. Тополово - мътност

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

-

-

 

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

-

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

1

-

-

-

-

-

Повърхностни води /ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-