Мониторинг на води от 05.03 – 11.03.2020 г.

 

Мониторинг

 

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

 

Физико – химични изпитвания

 

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП /Б/

-

-

-

 

-

 

-

-

Постоянен

ЗК-В /А/

6

1.с.Московец- к.ф

 

8

-

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

4

1. мотел „9-ти км“, село Костиево-к.ф;е.к.

4

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

2

-

1

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

-

-

-

-

-

-

Повърхностни води /ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-