ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 05.03 – 11.03.2020 г.

1. Писма от МЗ – 9

2. Писма до МЗ – 4

3. Брой проверки: 134

4. Брой предписания: 3

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 1

7. Сигнали: 2

 

ОЗБ

                    05.0311.03.2020 г.

                   27.02 – 04.03.2020 г.

Чревни

26 от тях в Пловдив – 6

34 от тях в Пловдив –13

ВХ

2 от тях в Пловдив – 2

4 от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

2 от тях в Пловдив – 2

Морбили

0 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 1

Лаймска болест

 0  от тях в Пловдив – 0

 0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

51 от тях в Пловдив – 24

60 от тях в Пловдив – 36

Скарлатина

11 от тях в Пловдив – 7

8 от тях в Пловдив – 6

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

За периода са регистрирани 26 случая на чревни инфекции срещу 34 случая за предходната седмица.

За периода в Имунизационният кабинет са имунизирани 7 клиента с препоръчителни имунизации.

 

Регистрирани ОРЗ:

02.03– 08.03.2020 г.- 459 случая, заболяемост 113.29 %оо срещу 386 случая, заболяемост 112.07 %оо за предходната седмица.