Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

Ръковдоство за ел.услуги

Моля напишете Вашите данни и прикачете електронно подписани документи.

Ще получите официален отговор от нашата деловодна система.

Полето електронен подпис не е задължително, в случай че сте подписали документите като PDF формат.

Необходими документи

Цена:

лв.

Срок за изпълнение:

7 дни

Електронно подаване

Успешна заявка на е-услуга № 5

Принт
Услуга № - 5 : Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
Срок на изпълнение - 7 дни.
Цена за изпъление - лв.