Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води. (АУ-258)

Ръководство за ел. услуги

Моля напишете Вашите данни и прикачете електронно подписани документи.

Ще получите официален отговор от нашата деловодна система.

Полето електронен подпис не е задължително, в случай че сте подписали документите като PDF формат.

Необходими документи

  1. Заявление подписано с електронен подпис.

Подробно описание на предлаганата административна услуга може да намерите на този адрес: АУ - 258

Свалете необходимото Ви заявление от следния линк: Заявление 258

Цена:

55 лв.

Срок за изпълнение:

14 дни

Електронно подаване

Успешна заявка на е-услуга № 5

Принт
Услуга № - 5 : Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води. (АУ-258)
Срок на изпълнение - 14 дни.
Цена за изпъление - 55 лв.
Банкова сметка РЗИ Пловдив
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ПЛОВДИВ
БАНКОВА СМЕТКА IBAN BG03UNCR75273154624101
БАНКОВ КОД UNCRBGSF
БУЛСТАТ : 176030673

Моля преведете сумата от 55 по посечената банкова сметка като на "Основание " впишете номер на заявка "202406174592"