Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

Ръковдоство за ел.услуги

Моля напишете Вашите данни и прикачете електронно подписани документи.

Ще получите официален отговор от нашата деловодна система.

Полето електронен подпис не е задължително, в случай че сте подписали документите като PDF формат.

Необходими документи

Цена:

30 лв.

Срок за изпълнение:

15 дни

Електронно подаване

Успешна заявка на е-услуга № 4

Принт
Услуга № - 4 : Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
Срок на изпълнение - 15 дни.
Цена за изпъление - 30 лв.
Банкова сметка РЗИ Пловдив
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ПЛОВДИВ
БАНКОВА СМЕТКА IBAN BG03UNCR75273154624101
БАНКОВ КОД UNCRBGSF
БУЛСТАТ : 176030673

Моля преведете сумата от 30 по посечената банкова сметка като на "Основание " впишете номер на заявка "202201237935"