all of the best swiss cheap billionaire is usually a get good at must-see. efficiency with the the watchmaking industry system stands out as the first step toward best breitlingreplica.to. best manchesterunitedfc.ru would be the initially to develop a finish watch business.. cheap https://www.perfectrichardmille.com/ under $59 is first-rate skill-sets and exquisite combination of remarkable natural elegance. high quality and cheap richardmillereplica for sale. supply a wide range of swiss www.tomtops.ru. high quality https://www.vapepens.nl/ e sigaret plays a great deal of importance on the quality of the product. РЗИ Пловдив

Здравна информация

 • - За лечебни и здравни заведения
 • - Лекарскa консултативнa комисия
 • - Световни здравни дни
 • - Лабораторни изследвания
 • - Здравен контрол
 • - Седмичен бюлетин
 • - Здравно-информационни материали
 • Достъп до информация и услуги

 • - Антикорупция и конфликт на интереси
 • - Формуляри и бланки
 • - Информация
 • - Годишен отчет ЗДОИ
 • - Защита на лицата, подаващи сигнали по ЗЗЛПСПОИН
 • - Обявления по чл. 58г от ЗАНН
 • Профил на купувача

 • - профил на купувача - архив
 • Страница документ

 • - Заявление за достъп до обществена информация
 • - Заявление за издаване на хигиенно заключение
 • - Заявление за регистрация на дрогерия
 • - Заявка за ваксини
 • - Заявление за международен сертификат за имунизации
 • - Заявление за свидетелство за имунизационно състояние
 • - Заповед 258
 • - заявление 258
 • - Процедура 258
 • - Заявление 259
 • - Здравно заключение 259
 • - Процедура 259
 • - Заявление за лабораторни изследвания
 • - заявление 268
 • - Процедура 268
 • - Становище 268
 • - заявление 341
 • - Процедура 341
 • - заявление 466
 • - Процедура 466
 • - заявление 467
 • - Процедура 467
 • - заявление 477
 • - Процедура 477
 • - заявление 558
 • - Процедура 558
 • - заявление 685
 • - Процедура 685
 • - Разрешение 685
 • - Протокол 881
 • - Процедура 881
 • - Заповед 882
 • - заявление 882
 • - Процедура 882
 • - заявление 883
 • - Процедура 883
 • - Удостоверение 961 чл.81 ал.1 т.1
 • - Удостоверение 961 чл.81 ал.1 т.2
 • - Процедура 961
 • - Заповед за заличаване на лице от регистъра практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
 • - Заявление за заличаване от регистъра на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
 • - Процедура 1088
 • - Разрешение 1089
 • - Процедура 1089
 • - заявление 1102
 • - Процедура 1102
 • - Заповед за прекратяване разрешение за съхраняване и продажба на лекарствени продукти
 • - Заявление за разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти
 • - Процедура 1336
 • - Становище 1338
 • - Здравно становище 1338
 • - Процедура 1338
 • - Процедура 1349
 • - Протокол за оценка на седмичното учебно разписание
 • - Процедура по изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици
 • - Процедура вписване в регистъра на ООП
 • - Разрешение за извършване на дейности с азбест
 • - ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ С АЗБЕСТ
 • - Хигиенно заключение за аптеки
 • - Заявление за хигиенно заключение
 • - Процедура хигиенно заключение
 • - заявление за осъществяване на лечебна дейност
 • - Заявление за промяна в данните на лечебна дейност
 • - Удостоверение за изпълнение на изискванията за лечебно заведения
 • - Процедура по издаване на удостоверение за съответствията с изискванията за лечебни заведения
 • - заявление 1793
 • - Процедура 1793
 • - Удостоверение 1793
 • - Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци
 • - Процедура по издаване на хигиенно заключение за извършвване на дейности с опасни отпадъци
 • - Заявление за издаване на свидетелство за имунизационно състояние.
 • - Процедура по издаване на свидетелство за имунизационно състояние
 • - Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект
 • - Заявление за оценка на инвестиционен обект
 • - Процедурa по издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект
 • - ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД (УП 3)
 • - Заявление за трудов и/или служебен стаж на осигурени лица
 • - Заявление за получаване на рецептурни бланки
 • - ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНИ РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ
 • - Заявление за унищожаване на лекарствени продукти
 • - Становище за унищожаване на лекарски продукти
 • - Хигиенно заключение за оценка на инвестиционен обект
 • - Процедура по издаване на хигиенно заключение за проектна документация
 • - Заявление за регистрация на лечебно заведение
 • - процедура по издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания от лечебните заведения
 • - Заявление за удостоверение за пререгистрация
 • - Удостоверение за регистрация на лечебно заведение
 • - Становище за шум
 • - Процедура по издаване на становище за спазване изискванията за шум
 • - Заявление 1088
 • - Заповед 1088
 • - Заявление 1089
 • Публикации

 • - СПРАВКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ЗА 01.12.2017 Г. - 31.12.2017 Г.
 • - МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАВИШЕНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ ОТ ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 • - ЗАПАЗВА СЕ ВИСОКОТО НИВО НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА ОТ ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛ. ПЛОВДИВ
 • - ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
 • - СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 г. В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПЕРИОД: 02.03 – 13.03.2020 г.
 • - Заповед РД-01-124 на МЗ
 • - СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 Г. В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПЕРИОД: 02.03 – 13.03.2020 Г.
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, ВЗЕТИ ОТ ПУНКТОВЕ – ОТ ЧЕШМИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.03.2020 Г. –11.03.2020 Г.
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА ВСИЧКИ ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД И ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 • - МЕРКИ ЗА ГРИПНА ВАКАНЦИЯ
 • - ОСНОВНИ ПРАВИЛА И СТЪПКИ ЗА ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ
 • - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТНОСНО COVID-19
 • - МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 НА РАБОТНОТО МЯСТО
 • - ОБЯВЯВА СЕ ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЧИТАНО ОТ 06.03.2020 Г. ДО 11.03.2020 Г.
 • - ПРИЛОЖЕНИЕ 7 И ПРИЛОЖЕНИЕ 7А КЪМ ЧЛ. 13 НА НАРЕДБА 15 ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 • - АКТУАЛИЗИРАН ФОРМУЛЯР ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ НА ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА И ОТ ИТАЛИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ ОТ НОВ КОРОНАВИРУС 2019-NCOV
 • - АКТУАЛИЗИРАН АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛИЦА, ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙ И ИТАЛИЯ
 • - УКАЗАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ ПРИ КАРАНТИНА
 • - ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА COVID-19 КЪМ 28.02.2020 Г.
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, ВЗЕТИ ОТ ПУНКТОВЕ – ОТ ЧЕШМИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.02.2020 Г. – 28.02.2020 Г.
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В СЕЛО БРЕСТОВИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 • - ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
 • - ДО ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, ВЗЕТИ ОТ ПУНКТОВЕ – ОТ ЧЕШМИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.02.2020 Г. – 20.02.2020 Г.
 • - ФОРМУЛЯР ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ НА ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ ОТ НОВ КОРОНАВИРУС 2019 - NCOV
 • - ОТМЯНА НА ВЪВЕДЕНИТЕ ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ГРИП И ОРЗ
 • - ВАЖНО ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
 • - УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ГРИПНАТА ВАКАНЦИЯ
 • - КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА НА ГРАД ПЛОВДИВ
 • - ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ОТНОСНО НОВИЯ КОРОНАВИРУС – 2019-NCOV
 • - ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИЦА ПЪТУВАЩИ ДО КИТАЙ И ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАДЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ ОТ ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ, СВЪРЗАН С НОВ КОРОНАВИРУС
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, ВЗЕТИ ОТ ПУНКТОВЕ – ОТ ЧЕШМИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2020 Г. – 31.01.2020 Г.
 • - ОБЯВЯВАНЕ НА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 • - ОБЯВЯВАНЕ НА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ГР. ПЛОВДИВ
 • - ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПОДЕМ НА ОРЗ И ГРИП В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, ВЗЕТИ ОТ ПУНКТОВЕ – ОТ ЧЕШМИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.12.2019 Г. – 31.12.2019 Г.
 • - ДО ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
 • - БЕЗПЛАТНИ СКРИНИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 • - ПОЗНАВАТЕ ЛИ ПРИЗНАЦИТЕ НА ОСТЕОПОРОЗАТА - ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
 • - 29 СЕПТЕМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН НА СЪРЦЕТО
 • - ГРАФИК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ РАЗПИСАНИЯ ОТ УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР. ПЛОВДИВ И ОБЛАСТТА ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 Г. В РЗИ – ПЛОВДИВ
 • - П Р Е Д П И С А Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ХИГИЕННИ И ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
 • - КАКВО Е ЗАПАДНОНИЛСКА ТРЕСКА И КОЛКО Е ОПАСНА
 • - ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА НА ВОДАЧИ НА МПС
 • - СПРАВКА ЗА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 • - ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА ОТ 11.06.2019 Г.
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ВЕТЕРИНАРО-МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
 • - СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮН - 31 МАЙ
 • - ПОКАНА ЗА ПЪРВИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
 • - ПОКАНА ЗА ПЪРВИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ
 • - МАЛАРИЯТА
 • - ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА АНАЛИЗИТЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
 • - ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРНИ ОБУЧЕНИЯ ОТ РЗИ – ПЛОВДИВ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ
 • - ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ХИГИЕННИ И ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
 • - ОТМЕНЯНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ, ВЪВЕДЕНИ ОТ РЗИ - ПЛОВДИВ С ПИСМО №137 ОТ 10.01.2019 Г.
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
 • - ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В УЧИЛИЩАТА НА 04.02.2019 Г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ КЪМ 29.01.2019 Г.
 • - ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В УЧИЛИЩАТА В ПЕРИОДА 28.01.2019 - 01.02.2019 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО
 • - ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПОДЕМ НА ОРЗ И ГРИП НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
 • - ГРАФИК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ РАЗПИСАНИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 Г. В РЗИ – ПЛОВДИВ
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.12.2018 Г. – 31.12.2018 Г.
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.10.2018 Г. – 31.10.2018 Г.
 • - ТРИХИНЕЛОЗАТА
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.09.2018 Г. – 28.09.2018 Г.
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА ЗАПАДНОНИЛСКА ТРЕСКА
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.08.2018 Г. – 31.08.2018 Г.
 • - ГРАФИК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ РАЗПИСАНИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР. ПЛОВДИВ И ОБЛАСТТА ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 Г. В РЗИ – ПЛОВДИВ
 • - ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР Е 213 „ПОДРОБЕН МЕДИЦИНСКИ ДОКЛАД"
 • - МОРБИЛИ
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.06.2018 Г. – 27.06.2018 Г.
 • - БЛОКИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО VALSARTAN
 • - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА – 24 МАРТ
 • - ОТМЕНЯТ СЕ ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРЗ
 • - МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАВИШЕНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ ОТ ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 • - СПРАВКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ЗА 01.12.2017 Г. - 31.12.2017 Г.
 • - ИО ИНФОРМИРА: ИМУНИЗИРАНИТЕ ЛИЦА С ВАКСИНАТА НА „МОДЕРНА" ТРЯБВА ДА ИЗТЕГЛЯТ АКТУАЛИЗИРАНА ВЕРСИЯ НА СЕРТИФИКАТИТЕ СИ
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ПРИСТИГАЩИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ГКПП
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 09.07.2021 Г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 12.07.2021 Г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 13.07.2021 Г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 14.07.2021 Г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 15.07.2021 Г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 16.07.2021 Г.
 • - СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ С. БРЕСТОВИЦА 2021 15.07.2021
 • - СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 г. В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПЕРИОД: 01.07– 15.07.2021 г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 19.07.2021 Г.
 • - СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ СЕЛО БРЕСТОВИЦА от 15.07.2021г. до 19.07.2021г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 20.07.2021 Г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 21.07.2021 Г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 22.07.2021 Г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 23.07.2021 Г.
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ИМУНИЗИРАТ В ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАБИНЕТ НА РЗИ ПЛОВДИВ
 • - СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 г. В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПЕРИОД: 01.08– 15.08.2021 г.
 • - Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на страната по време на удължената с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. до 31 август 2021 г. извънредната епидемична обстановка
 • - КАБИНЕТ ЗА АНОНИМНО И БЕЗПЛАТНО КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ/СПИН (КАБКИС)
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ИМУНИЗИРАТ СРЕЩУ COVID-19 В ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАБИНЕТ НА РЗИ ПЛОВДИВ
 • - Проект: T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече Национална Ромска Платформа No 101008352 – TEAM3 - REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Относно: Извършване оценка на седмични учебни разписания за първи срок на учебната 2021/2022 година
 • - Във връзка с т. 23 и т. 24 от Заповед РД-01-748/02.09.2021 г. на Министерство на здравеопазването свеждаме на Вашето вниманиe следната информация:
 • - ОТНОСНО ТРЕТА БУСТЕРНА ДОЗА НА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ТУРОПЕРАТОРИ
 • - ОТНОСНО СЛУЧАИ НА ТРИХИНЕЛОЗА
 • - Световен ден без остеопороза - 20.10.21 г.
 • - АНАЛИЗ НА ВАКСИНАЦИОННИЯ ПРОЦЕС ОТ COVID - 15.10.21
 • - Пресинформация 20 октомври 2021
 • - С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ТУРОПЕРАТОРИ И ЛАБОРАТОРИИ
 • - ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ ОТ 11.10.2021 Г. ДО 17.10.2021 Г.:
 • - Заповед за спиране на планов прием за област Пловдив - РД-01-993/29.10.2021 г.
 • - СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ
 • - ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА РАДОНА - 07.11.2021 г.
 • - 18 ноември 2021 г. „Да спечелим заедно – един месец без никотин!"
 • - 1-ВИ ДЕКЕМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИНА
 • - 14 дневна заболяемост към 15.12.2021 г.
 • - ВАКСИНАЦИОННИ ПУНКТОВЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ:
 • - ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID – 19 НА ДЕЦА ОТ 5 ДО 11 ГОДИНИ:
 • - 14 дневна заболяемост към 30.12.2021 г.
 • - 14 ДНЕВНА ЗАБОЛЯЕМОСТ КЪМ 05.01.2022 г.
 • - СТАНОВИЩЕ НА РЗИ - ПЛОВДИВ ОТНОСНО НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, В СИЛА ОТ 23.12.2021 Г.
 • - Временни имунизационни пунктове на територията на Област Пловдив
 • - ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2021/2022
 • - Какво е важно да знаят гражданите, желаещи да си поставят бустерна доза от ваксината на Janssen срещу COVID-19?
 • - 14 ДНЕВНА ЗАБОЛЯЕМОСТ КЪМ 12.01.2022 г.
 • - 14 дневна заболяемост към 19.01.2022
 • - ЗАПОВЕД ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЛАНОВ ПРИЕМ И ПЛАНОВА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ.
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
 • - 14 дневна заболяемост към 26.01.2022 г.
 • - ЗАПОВЕД ЗА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, СЧИТАНО ОТ 31.01.2022 г.
 • - 14 дневна заболяемост към 02.02.2022 г.
 • - ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ В ЕТАП 3 ОТ НОП (НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ПЛАН)
 • - 14-ТИ ФЕВРУАРИ – „ДЕН НА ВЛЮБЕНИТЕ"
 • - 14 ДНЕВНА ЗАБОЛЯЕМОСТ КЪМ 16.02.2022 Г.
 • - ЗАПОВЕД № РД-01-209/16.02.2022 г. ЗА ОТМЯНА НА Т. 3 ОТ ЗАПОВЕД № РД-01-135/28.01.2022 г. ЗАПОВЕДТА ВЛИЗА В СИЛА ОТ 18.02.2022 г.
 • - ЗАПОВЕД № РД-01-210/16.02.2022 г. ЗА ОТМЯНА НА ЗАПОВЕД № РД-01-74/18.01.2022 г. ЗАПОВЕДТА ВЛИЗА В СИЛА ОТ 21.02.2022 г.
 • - ЗАПОВЕД № РД-01-211/16.02.2022 г. ЗА ОТМЯНА НА ЗАПОВЕД № РД-01-156/03.02.2022 г. ЗАПОВЕДТА ВЛИЗА В СИЛА ОТ 21.02.2022 г.
 • - 14 ДНЕВНА ЗАБОЛЯЕМОСТ КЪМ 23.02.2022 Г.
 • - ВЪВ ВРЪЗКА С НАМАЛЕЛИЯ ИНТЕРЕС КЪМ ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ COVID – 19, ВАКСИНАЦИОННИЯТ КАБИНЕТ В РЗИ ПЛОВДИВ ЩЕ РАБОТИ В СЪБОТА И НЕДЕЛЯ С НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ
 • - ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ - ПЛОВДИВ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ
 • - Йодна профилактика при ядрена авария
 • - ВЪВ ВРЪЗКА С НЕПРЕКЪСНАТО НАМАЛЯВАЩИЯТ ИНТЕРЕС КЪМ ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ COVID – 19, ВАКСИНАЦИОННИЯТ КАБИНЕТ В РЗИ ПЛОВДИВ ЩЕ РАБОТИ:
 • - Относно: Представяне на анализи на здравословно състояние на деца и ученици за 2021 г.
 • - 14 ДНЕВНА ЗАБОЛЯЕМОСТ КЪМ 09.03.2022 г.
 • - 14 ДНЕВНА ЗАБОЛЯЕМОСТ КЪМ 16.03.2022 г.
 • - КАМПАНИЯ „+ МЕН" ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОЛЗИТЕ ОТ ВАКСИНИТЕ И ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ COVID-19
 • - Указания относно пристигащи в Република България украински граждани.
 • - 14 дневна заболяемост по общини
 • - 24-ТИ МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКОЛОЗАТА
 • - 14 дневна заболяемост по общини към 30.03.2022 г.
 • - ИМУНИЗАЦИОННИЯТ КАБИНЕТ В РЗИ ПЛОВДИВ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID - 19 ЩЕ РАБОТИ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК
 • - 14 ДНЕВНА ЗАБОЛЯЕМОСТ ПО ОБЩИНИ КЪМ 06.04.2022 Г.
 • - РЗИ - ПЛОВДИВ ПРОДЪЛЖАВА ЕЖЕДНЕВНО ДА СЪБИРА И АНАЛИЗИРА ДАННИ ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 НА НИВО ОБЛАСТ И ОБЩИНИ.
 • - РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕННИТЕ ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ ЗА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ
 • - РАБОТНО ВРЕМЕ ПРЕЗ ПРЕДСТОЯЩИТЕ МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ НА ИМУНИЗАЦИОННИЯТ КАБИНЕТ В РЗИ ПЛОВДИВ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID - 19
 • - По повод отбелязване на Международния ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН
 • - 15 май 2022 г. - Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН
 • - ГРАФИК НА ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАБИНЕТ НА РЗИ ПЛОВДИВ ЗА 14-15.05.05.2022 г.
 • - РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИМУНИЗАЦИОННИЯТ КАБИНЕТ В РЗИ ПЛОВДИВ
 • - Указания относно необходимите документи, които български пенсионери в Област Пловдив, ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина следва да предоставят на РЗИ Пловдив
 • - 31 май – Световен ден без тютюн. Мото: „Тютюнът – заплаха за нашата околна среда"
 • - Указания на НЗОК относно избор на ОПЛ от лица с временна закрила
 • - Заповед за спиране на планов прием РД-01-993/29.10.2021 г.
 • - Лечебни заведения и кабинети на РЗИ, които прилагат ваксини срещу COVID-19 на територията на Пловдивска област:
 • - Във връзка с решението на МЗ и Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката, които препоръчват прилагането на втори бустер иРНК ваксина срещу COVID-19 при лица над 18 г., Ви предоставяме актуализирана таблица с възможните ваксинационни схеми.
 • - 29-ти юни – Ден на безопасността на движение по пътищата
 • - Препоръки за гражданите на Министерство на здравеопазването във връзка с нарастващия брой на случаите на COVID-19 в България.
 • - Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Пловдив, считано от 22.07.2022 г. до 22.08.2022 г., включително.
 • - Седмица на безплатно доброволно тестване за хепатит В и хепатит С, в рамките на Световният Хепатитен Ден, 28 юли 2022 г. в периода 29 юли – 05 август 2022 г.
 • - Заповед № РД-01-586/28.07.2022 г. за изменение и допълнение на заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Пловдив. В сила от 01.08.2022 г.
 • - 1 - 7 АВГУСТ – СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО
 • - Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Пловдив, считано от 11.08.2022 г. до 18.08.2022 г.
 • - РЗИ ПЛОВДИВ ИЗВЪРШВА БЕЗПЛАТНО ТЕСТВАНЕ ЗА COVID – 19 ЧРЕЗ БЪРЗИ ТЕСТОВЕ ЗА АНТИГЕНИ.
 • - Заповед № РД-01-397/17.08.2022 год. на министъра на здравеопазването във връзка със срока на задължителна изолация на болни и на всички близки контактни на лица болни от и заразоносители на COVID-19.
 • - Заповед № РД-01-398/17.08.2022 год. на министъра на здравеопазването във връзка с изменяне на Заповед № РД-01-384 от 9.08.2022 г. като се удължава срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България до 25.08.2022 г.
 • - Намаляване срока на задължителната изолация от 10 дни на 7 дни и на задължителната карантина от 7 дни на 5 дни
 • - Намаляване срока на задължителната изолация от 10 дни на 7 дни и на задължителната карантина от 7 дни на 5 дни за 19.08.2022 г.
 • - Намаляване срока на задължителната изолация от 10 дни на 7 дни и на задължителната карантина от 7 дни на 5 дни за 20.08.2022 г.
 • - Намаляване срока на задължителната изолация от 10 дни на 7 дни и на задължителната карантина от 7 дни на 5 дни за 21.08.2022 г.
 • - Намаляване срока на задължителната изолация от 10 дни на 7 дни и на задължителната карантина от 7 дни на 5 дни за 22.08.2022 г.
 • - Намаляване срока на задължителната изолация от 10 дни на 7 дни и на задължителната карантина от 7 дни на 5 дни за 23.08.2022 г.
 • - Намаляване срока на задължителната изолация от 10 дни на 7 дни и на задължителната карантина от 7 дни на 5 дни за 24.08.2022 г.
 • - Заповед № РД-01-415/24.08.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 25.08.2022 г. до 31.08.2022 г. Отменя Заповед № РД-01-384 от 09.08.2022 г., изменена със Заповед № РД-01-398/17.08.2022 г.
 • - ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
 • - ПРЕПОРЪКИ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ, ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ.
 • - МОНИТОРИНГ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА НА ЗАСЕГНАТИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ НАВОДНЕНИЕТО - 02.09.2022 Г.
 • - Заповед № РД-01-432 от 07.09.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България от 08.09.2022 г. до 14.09.2022 г.
 • - На вниманието на директорите на учебни заведения
 • - В изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата, УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД гр. Пловдив обявява „Седмица на отворените врати", която ще се проведе от 12.09.2022 г. до 16.09.2022 г.
 • - Заповед № РД-01-435 от 09.09.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специални образователна подкрепа (ЦСОП) на територията на Република България, считано от 15.09.2022 г.
 • - ИМУНИЗАЦИОННИЯТ КАБИНЕТ В РЗИ ПЛОВДИВ И ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ РАЗПОЛАГАТ С АДАПТИРАНА ВАКСИНА НА ПФАЙЗЕР СРЕЩУ ОМИКРОН – COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.1
 • - МЗ одобри препоръките на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката относно прилагането на ваксини срещу COVID-19 за първична имунизация и за бустерна доза
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ: Информация относно качеството на питейната вода в населените места на община Карлово и община Калояново
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ: Информация относно качеството на питейната вода в с. Трилистник, с. Рогош и с. Скутаре, община Марица
 • - 21 септември – Ден без загинали на пътя!
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЩИНА КАРЛОВО И ОБЩИНА СОПОТ
 • - РЗИ ПЛОВДИВ РАЗПОЛАГА И ПРИЛАГА НОВИ АДАПТИРАНИ ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID - 19
 • - РЗИ Пловдив организира курс за изпълнители на ДДД дейности
 • - Информационен бюлетин за безопасност на движението по пътищата
 • - УПРАЖНЕНИЯ ЗА ЗДРАВИ КОСТИ ПРИ ОСТЕОПОРОЗА
 • - Съвети за хранене на възрастни по време на #COVID-19
 • - Кампания „Познавате ли риска си от остеопороза?"
 • - 7 Ноември - "Европейски ден на радон"
 • - Ваксинация срещу COVID-19 с Vaccine Valneva
 • - ИМУНИЗАЦИОННИЯТ КАБИНЕТ В РЗИ ПЛОВДИВ РАЗПОЛАГА С АДАПТИРАНА ВАКСИНА НА SPIKEVAX BIVALENT ORIGINAL/OMICRON BA.1/МОДЕРНА/, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРИЛАГА ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН ОТ 09.00 ДО 16.00 ЧАСА.
 • - Световен ден за борба с диабета - 14 ноември
 • - Регионална здравна инспекция - Пловдив организира скринингови профилактични прегледи и изследвания, насочени към ранно откриване на сърдечно-съдови заболявания, за периода от 16.11.2022 г. до 30.11.2022 г.
 • - 29 И 30 НОЕМВРИ 2022 ГОД. – ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ ОБЛЪЧВАНЕ ОТ РАДОН
 • - РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ПЛОВДИВ ОРГАНИЗИРА СРЕЩА СЪС ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ, ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ ПРОФИЛАКТИКА И РАННО ОТКРИВАНЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 • - Дирекция „Надзор на заразните болести" при РЗИ Пловдив организира информационна кампания за популяризиране ползите от ваксинация срещу някои социално значими заболявания.
 • - Заповед за отмяна на предписание № ДОЗ-ДЗК-58/26.05.2020 г.
 • - На 28 ноември 2022 год. РЗИ – Пловдив ще проведе информационен ден, във връзка с провежданите до момента кампании по Националната програма за превенция на хронични незаразни болести 2021-2025 и по повод Световния ден за борба с диабета – 14 ноември.
 • - ОБЛАСТНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА КОМИСИЯ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ
 • - Профилактична кампания „ПОЗНАВАТЕ ЛИ РИСКА СИ ОТ ОСТЕОПОРОЗА?"
 • - ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГРИП И ОРЗ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
 • - ВЪВЕЖДАТ СЕ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 • - ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19 С „VIDPREVTYN BETA", ПРОИЗВОДИТЕЛ - SANOFI PASTEUR
 • - ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19 НА ДЕЦА ОТ 6 МЕСЕЦА ДО 4 ГОДИНИ
 • - ВЪВЕЖДАТ СЕ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОТ 25.01.2023 г. ДО 31.01.2023 г.
 • - ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГРИП И ОРЗ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 • - ВЪВЕЖДАТ СЕ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОТ 01.02.2023 Г. ДО 10.02.2023 Г.
 • - ОТМЯНА НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 • - МЕХАНИЗЪМ ЗА РАБОТА И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ ПО СЛУЧАИ НА ДЕЦА, ВЪВЛЕЧЕНИ В РОДИТЕЛСКИ КОНФЛИКТИ
 • - Относно: Предстоящо представяне на анализите за здравословното състояние на деца и ученици, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 27 април 2000г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата
 • - ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА КОМИСИЯ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ - 30.03.2023 г.
 • - На вниманието на медицинските специалисти от детски и учебни заведения от Област Пловдив
 • - Отклонение по показател естествен уран на питейната вода в с. Драгойново, община Първомай.
 • - Подаване на документи за редовно преосвидетелстване на лицата, които имат срочни експертни решения на ТЕЛК
 • - ПРИЗНАТИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 • - ЕВРОПЕЙСКА ИМУНИЗАЦИОННА СЕДМИЦА 23-29 април 2023 г.
 • - ГРАФИК ВИП ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID – 19 - 01.05-08.05.05.2023 г.
 • - По повод 31 май - Световен ден без тютюнопушене, в СУ „Константин Величков", гр. Пловдив се обявява конкурс за рисунка на тема: "Вредата от тютюнопушенето".
 • - Планирани дейности организирани от РЗИ Пловдив във връзка с провеждането на трети етап на Националната АНТИСПИН кампания в периода от 15.05-22.05.2023 г.
 • - ОТКЛОНЕНИЕ ПО ПОКАЗАТЕЛ ЕСТЕСТВЕН УРАН В ПИТЕЙНАТА ВОДА В с. БЯЛА РЕКА И с. КАРАДЖАЛОВО, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ.
 • - 31 май Световен ден без тютюнопушене
 • - Конкурс във връзка със Световния ден без тютюнопушене
 • - ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №4 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ.
 • - Скринингово тестване за вирусни хепатити В и С в периода 24-28.07.23 г.
 • - ЧЕТВЪРТИ ЕТАП ОТ НАЦИОНАЛНАТА АНТИСПИН КАМПАНИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ 14.08- 31.08. 2023 г.
 • - РЗИ Пловдив организира курс за изпълнители на ДДД дейности:
 • - ОТКЛОНЕНИЕ ПО ПОКАЗАТЕЛ ЕСТЕСТВЕН УРАН в ПИТЕЙНАТА ВОДА В гр. Първомай, с. Крушево, с. Градина, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ и с. Болярино, ОБЩИНА РАКОВСКИ
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
 • - Дни на безопасността на пътя 20 септември – Ден без загинали на пътя
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА МАСМЕДИИТЕ, ОТРАЗЯВАЩИ ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СИ ПОСТАВЯТ ВАРИАНТНА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19 - Comirnaty Omicron XBB.1.5.
 • - ПОЗНАВАТЕ ЛИ РИСКА СИ ОТ ОСТЕОПОРОЗА?
 • - Уважаеми пациенти, уведомяваме Ви, че ТЕЛК ВТОРИ СЪСТАВ към УМБАЛ „Пловдив" АД, гр. Пловдив НЯМА ДА РАБОТИ от 10.10.2023 г. до 13.10.2023 г. вкл., поради заболяване на членове от състава.
 • - Световен ден без остеопороза 20 октомври 2023. ДА ИЗГРАДИМ ПО-ЗДРАВИ КОСТИ.
 • - ОТМЯНА НА ОГРАНИЧЕНИЕТО ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ВОДАТА В СЕЛО ДРАГОЙНОВО ЗА ПИТЕЙНИ ЦЕЛИ
 • - 7 ноември - Европейски ден на радон 2023
 • - Световен ден за борба с диабета – 14 ноември
 • - Международен ден без тютюнопушене – 16-ти ноември
 • - Министерство на здравеопазването и Сдружение „България без дим" обявяват ИНИЦИАТИВАТА НАЦИОНАЛНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, посветено на Международния ден без тютюнопушене – 16 ноември 2023 под мотото: ДА СПЕЧЕЛИМ ЗАЕДНО! ЕДИН МЕСЕЦ БЕЗ НИКОТИН!
 • - РЗИ - ПЛОВДИВ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ НА ТЕМА: ПРОФИЛАКТИКА НА РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА
 • - РЗИ - ПЛОВДИВ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
 • - Съвместна инициатива на РЗИ Пловдив и УМБАЛ „Св. Георги" гр. Пловдив, насочена към изпълнение целите на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ.
 • - ПЛЮС МЕН - СПЕЦИАЛИЗИРАН САЙТ ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 • - РЗИ - ПЛОВДИВ ЩЕ ПРОВЕДЕ АНОНИМНО, ДОБРОВОЛНО, БЕЗПЛАТНО КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ / СПИН В МОБИЛЕН МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ
 • - НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ 1 декември 2023г. Световен ден за борба срещу СПИН в периода 01-08.12.2023г. под мотото „От теб се иска да избегнеш риска!"
 • - КОНСТАТИРАНИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛ ЕСТЕСТВЕН УРАН В ПИТЕЙНАТА ВОДА, ПОДАВАНА ОТ ЦЕНТРАЛНОТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА – ГРАД ПЪРВОМАЙ, СЕЛО ГРАДИНА, СЕЛО КРУШЕВО, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ И СЕЛО БОЛЯРИНО, ОБЩИНА РАКОВСКИ
 • - Във връзка с нарастване на регистрираните случаи на морбили в държавите от Европейския съюз, Ви информираме за заболяването и неговата превенция.
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
 • - Заповед за въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на област Пловдив, считано от 22.01.2024 год. до 28.01.2024 год., включително.
 • - ГОДИШНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2023/24
 • - Полезни съвети за предпазване от грип
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 • - Удължаване и промяна на въведените временни противоепидемични мерки в област Пловдив, с оглед увеличената заболяемост от грип и ОРЗ.
 • - Безвъзмездно и доброволно кръводаряване на територията на област Пловдив
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 • - Поради отчетен спад в заболяемостта от грип и ОРЗ под епидемичните стойности за област Пловдив, решение на Областен оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ от 05.02.2024 год., считано от 06.02.2024 год. отпадат въведените със Заповед № РД-01-118/26.01.2024 г
 • - Националната АНТИСПИН кампания
 • - Информация за планираните дейности и кампании, организирани самостоятелно от РЗИ - Пловдив и с други местни партьори по повод 14-ти февруари
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 • - На вниманието на медицинските специалисти от детски и учебни заведения!
 • - ОБЯВА: РЗИ - Пловдив организира курс за дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД).
 • - На 18.03.2024 г. /понеделник/ центъра за административно обслужване на РЗИ - Пловдив няма да може да издава ФАКТУРИ.
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ!
 • - СПИСЪК НА ПРИЗНАТИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ:
 • - Не е нужно да си #Супермен, важното е да си #Плюсмен!
 • - КОНСТАТИРАНИ НАДНОРМЕНИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛ ЕСТЕСТВЕН УРАН В ПИТЕЙНАТА ВОДА, ПОДАВАНА ОТ ЦЕНТРАЛНОТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ В СЕЛО ВИНИЦА, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ И СЕЛО МИЛЕВО, ОБЩИНА САДОВО
 • - Какво представлява коклюш
 • - 10 май – Световен ден на физическата активност
 • - ВАКСИНАЦИЯ НА БРЕМЕННИ ЖЕНИ В 27-36 ГЕСТАЦИОННА СЕДМИЦА
 • - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ ОТНОСНО НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ УХАПВАНИЯ ОТ КЪРЛЕЖИ И ПОВЕДЕНИЕ СЛЕД УХАПВАНЕ
 • - На Световния ден на физическата активност
 • - 19 МАЙ 2024 Г. - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ СЪС ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ХИВ/СПИН
 • - Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН
 • - 2024 БЮЛЕТИН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
 • - 31 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮН
 • - Кампания „5 минути за твоето здраве" за превенция на рак на белия дроб и тютюнопушенето, която ще се проведе на 16.06.2024 г. от 11:00 до 15:00 ч., в Градската градина на ул. „Христо Г. Данов", гр. Пловдив
 • Конкурси

 • - ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
 • - Конкурс за длъжността Младши експерт в отдел ЛИ, Дирекция ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "ДЗК", ДИРЕКЦИЯ "ОЗ" – ПО ЗАМЕСТВАНЕ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ЛИ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ЛИ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АПФСО
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ РК, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ "ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ОКМД, ДИРЕКЦИЯ МД
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "ПЕК", ДИРЕКЦИЯ "НЗБ"
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "ПБПЗ И ЗТЕ", ДИРЕКЦИЯ "ОЗ"
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "РК", ДИРЕКЦИЯ "ОЗ"
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ "МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АПФСО
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ЛИ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ЛИ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПБПЗ И ЗТЕ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЮРИСКОНСУЛТ" В ДИРЕКЦИЯ АПФСО
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЧЕТОВОДИТЕЛ" В ДИРЕКЦИЯ АПФСО
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ПБПЗ И ЗТЕ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПБПЗ И ЗТЕ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ И ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ДЗК, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АПФСО И МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ЗИ, ДИРЕКЦИЯ МД
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПБПЗ И ЗТЕ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ И МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ЗИ, ДИРЕКЦИЯ МД
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ "ПБПЗ И ЗТЕ", ДИРЕКЦИЯ "ОЗ"
 • - КОНКУРС ЗА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ДЗК, ДИРЕКЦИЯ ОЗ И МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АПФСО
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ИНСПЕКТОР
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЧЕТОВОДИТЕЛ" И КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ИНСПЕКТОР В РЗИ - ПЛОВДИВ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В РЗИ - ПЛОВДИВ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В РЗИ - ПЛОВДИВ - Радиационен контрол
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В РЗИ - ПЛОВДИВ. Противоепидемичен контрол.
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ИНСПЕКТОР В РЗИ - ПЛОВДИВ. ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ.
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В РЗИ - ПЛОВДИВ. Медицински изследвания
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "ПЕК" В ДИРЕКЦИЯ "НЗБ"
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ИНСПЕКТОР В РЗИ - ПЛОВДИВ
 • - ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В Отдел Противо-епидемичен контрол, Дирекция "Надзор на заразните болести"
 • - ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ В Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
 • - ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В Отдел ПБПЗ и ЗТЕ, Дирекция "Обществено здраве"
 • - ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В Отдел Здравна информация, Дирекция "Медицински дейности".
 • - ОБЯВЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ИНСПЕКТОР В РЗИ ПЛОВДИВ
 • - ОБЯВЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА Младши експерт - 7 ч.
 • - ОБЯВЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ИНСПЕКТОР В РЗИ ПЛОВДИВ
 • - Регионална здравна инспекция - Пловдив ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
 • - Регионална здравна инспекция - Пловдив ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР
 • - Методика на системата за оценка за конкурс за младши експерт в дирекция НЗБ, отдел МИ
 • - Методика на системата за оценка за конкурс за старши инспектор в дирекция НЗБ, отдел ПЕК
 • - РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР
 • - РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ"
 • - РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ "НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ"
 • - РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"
 • - МЕТОДИКА НА СИСТЕМАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС С ТЕСТ И ИНТЕРВЮ
 • - Методика на системата за оценка-конкурс Главен инспектор-дирекция МД, отдел ОКМД
 • - Методика на системата за оценка - конкурс инспектор - отдел ПЕК
 • - Методика на системата за оценка - конкурс Главен експерт - отдел РК
 • - РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ
 • - РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР
 • - Регионална здравна инспекция - Пловдив ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР
 • - Методика на системата за оценка-конкурс за Старши експерт, дирекция АПФСО
 • - Методика на системата за оценка-конкурс Главен инспектор
 • - РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ ДЗК, ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"
 • - РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА «ИНСПЕКТОР», В ОТДЕЛ ДЗК, ДИРЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ».
 • - РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА «ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР», В ОТДЕЛ ОКМД, ДИРЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ».
 • - СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА «ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ», В ОТДЕЛ ЛИ, ДИРЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ».
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА «ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ», В ОТДЕЛ ЛИ, ДИРЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ».
 • - МЕТОДИКА НА СИСТЕМАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС С ТЕСТ И ИНТЕРВЮ
 • - ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА «ИНСПЕКТОР», В ОТДЕЛ ДЗК, ДИРЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ».
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА «ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР», В ОТДЕЛ ОКМД, ДИРЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ».
 • - СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА «ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР» В ОТДЕЛ ОКМД, ДИРЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ».
 • - МЕТОДИКА НА СИСТЕМАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС С ТЕСТ И ИНТЕРВЮ
 • - ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА «ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ», В ОТДЕЛ ЛИ, ДИРЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ».
 • - Методика на системата за определяне на резултатите - конкурс «Главен инспектор», отдел ОКМД
 • - ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА «ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР», В ОТДЕЛ ОКМД, ДИРЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ».
 • - РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА «МЛАДШИ ЕКСПЕРТ» В ОТДЕЛ «ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ», ДИРЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ».
 • - РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА «ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР» В ОТДЕЛ «РАДИАЦИОННЕН КОНТРОЛ», ДИРЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ».
 • - РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА «ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР», В ОТДЕЛ «РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ», ДИРЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ».
 • - РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА «ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР» В ОТДЕЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ», ДИРЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ».
 • Национални планове и програми

 • - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП, 2019-2022 Г.
 • - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 2016-2020 Г.
 • - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА ОТ 0 ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2015-2020 Г.
 • - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2014-2020 Г.
 • - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2014 – 2020 Г.
 • - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021 – 2030 г.
 • - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 - 2024 Г.
 • - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА РОТАВИРУСНИТЕ ГАСТРОЕНТЕРИТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2022 - 2025.
 • - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2021-2025