НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА ВСИЧКИ ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД И ОБЛАСТ ПЛОВДИВ