Съвместна инициатива на РЗИ Пловдив и УМБАЛ „Св. Георги" гр. Пловдив, насочена към изпълнение целите на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ.

Съвместна инициатива на РЗИ Пловдив и УМБАЛ „Св. Георги“ гр. Пловдив, насочена към изпълнение целите на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ).

                На 30.11.2023 г. в аудитория №10 на УМБАЛ „Св. Георги” гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66 от 10.00 до 12.00 часа ще се проведе семинар на тема:  

„Премахване на стигмата и дискриминацията спрямо хората живеещи с ХИВ в лечебните заведения.”

               

               Ще бъде представена презентация с последваща дискусия по темата с лектор Д-р Христиана Бацелова.

                Премахването на дискриминацията спрямо хората живеещи с ХИВ е една от сратегическите цели на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани болести и всички инициативи в подкрепа на тези цели са стъпки към повишаване на чувствителността към този проблем, намаляване на стигмата и осигуряване на равен достъп до съвременни комплексни медицински грижи на хората с ХИВ.