Методика на системата за оценка-конкурс Главен инспектор