Уважаеми пациенти, уведомяваме Ви, че ТЕЛК ВТОРИ СЪСТАВ към УМБАЛ „Пловдив" АД, гр. Пловдив НЯМА ДА РАБОТИ от 10.10.2023 г. до 13.10.2023 г. вкл., поради заболяване на членове от състава.

Уважаеми пациенти, уведомяваме Ви, че ТЕЛК ВТОРИ СЪСТАВ към УМБАЛ „Пловдив“ АД, гр. Пловдив няма да работи от 10.10.2023 г. до 13.10.2023 г. вкл.,  поради заболяване на членове от състава.