Относно: Предстоящо представяне на анализите за здравословното състояние на деца и ученици, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 27 април 2000г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата

Относно: Предстоящо представяне на анализите за здравословното състояние на деца и ученици, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 27 април 2000г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата, Дирекция „Обществено здраве”, отдел ПБПЗ и ЗТЕ организира обучение на медицинските специалисти. На обучението ще бъдат обсъдени и актуални проблеми свързани с организираното хранене в детски колективи.

 

06.03.2023г. - район Централен от 13.30 ч. в сградата на РЗИ-Пловдив.

 

07.03.2023г. - район Тракия, р-н Западен, р-н Северен от 13.30 ч. в сградата на РЗИ-Пловдив.

 

09.03.2023г.- район Източен, р-н Южен от 13.30 ч. в сградата на РЗИ-Пловдив.

 

10.03.2023г.  - община Карлово от 11:00 ч. в сградата на Община Карлово.

 

13.03.2023г. - община Марица, общ. Родопи от 13.30 ч. в сградата на РЗИ-Пловдив.

 

14.03.2023г. - общ. Раковски, общ. Брезово, общ. Садово, общ. Куклен, общ. Хисаря и общ. Сопот от 13.30 ч. в сградата на РЗИ-Пловдив.

 

15.03.2023г. - общ. Калояново, общ. Съединение, общ. Кричим, общ. Перущица, общ. Стамболийски от 13.30 ч. в сградата на РЗИ-Пловдив.

 

16.03.2023г. - общ. Асеновград, общ. Лъки и общ. Първомай от 10.00 ч. в сградата на община Асеновград.