Заповед № РД-01-435 от 09.09.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специални образователна подкрепа (ЦСОП) на територията на Република България, считано от 15.09.2022 г.