Указания относно необходимите документи, които български пенсионери в Област Пловдив, ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина следва да предоставят на РЗИ Пловдив

Указания относно необходимите документи, които български пенсионери в Област Пловдив, ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина следва да предоставят на РЗИ Пловдив

 

Указанията се отнасят единствено за български пенсионери, които са ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина и не са вписани в регистъра за имунизации срещу COVID-19/imunohis.bg като получили:

  • втора доза от ваксините Comirnaty, Vaxzevria или Moderna;
  • първа доза от ваксината Janssen;
  • бустерна доза ваксина срещу COVID-19

                                     до 30 юни 2022 г. включително.

  1. Всяко лице, което е български пенсионер, ваксиниран срещу COVID-19 в чужбина, поради което не е получил определената с Постановление № 474 от 2021 г. на Министерския съвет еднократна допълнителна сума към пенсията в размер на 75 лв. следва да предостави лично или чрез законен представител на място в РЗИ Пловдив, ул. „Перущица“ №1, ет.2, каб.№19 или да изпрати на ел. поща: nzb@rzipd.com, следната информация:
  • копие на документ за самоличност, съдържащ трите имена на лицето и национален идентификатор (ЕГН или ЛНЧ)
  • копие на документ за поставени дози ваксини срещу COVID-19, съдържащ същите имена на лицето, които са изписани и на документа за самоличност, както и дата на поставяне на ваксината/ваксините срещу COVID-19, търговското наименование на лекарствения продукт, пореден номер на поставената доза (когато е приложимо). Документът трябва да съдържа идентификационен номер, QR-код или подпис с печат на медицинския специалист, извършил ваксинацията.
  • данни за контакт: телефонен номер, електронен адрес за обратна връзка с лицето/неговия законен представител
  1. Документите да се предоставят на РЗИ Пловдив най-късно до 15 юли 2022 г. включително.

     След проверка за съответствие с данните от НОИ, данните за лицата, отговарящи на условията, се предоставят от МЗ на НОИ за изплащане на добавка от 75 лв. към пенсията на лицата.

 


COVID19