РЗИ - ПЛОВДИВ ПРОДЪЛЖАВА ЕЖЕДНЕВНО ДА СЪБИРА И АНАЛИЗИРА ДАННИ ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 НА НИВО ОБЛАСТ И ОБЩИНИ.

РЗИ - Пловдив продължава ежедневно да събира и анализира данни за заболяемостта от COVID-19 на ниво област и общини, както и да следи всички показатели, имащи отношение към пандемията, в т.ч. смъртност, хоспитализации, ваксинации и т.н. (всичко това на дневна база), които предоставя и на Областна администрация.

Отделно от това обръщаме внимание, че данните на Единния информационен портал също се актуализират на всеки 24 часа на база информацията, подавана от ваксинационните пунктове, лабораториите и лечебните заведения. Това означава, че по никакъв начин не се преустановява следенето на епидемичната обстановка по нито един показател.

Ежедевно РЗИ – Пловдив ще публикува на официалната си страница данните, които предоставя на Областна администрация в раздел: "Здравна информация", подраздел: "Епидемична обстановка".


covid19