ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ - ПЛОВДИВ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ