ЗАПОВЕД № РД-01-211/16.02.2022 г. ЗА ОТМЯНА НА ЗАПОВЕД № РД-01-156/03.02.2022 г. ЗАПОВЕДТА ВЛИЗА В СИЛА ОТ 21.02.2022 г.