ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ В ЕТАП 3 ОТ НОП (НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ПЛАН)