СТАНОВИЩЕ НА РЗИ - ПЛОВДИВ ОТНОСНО НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, В СИЛА ОТ 23.12.2021 Г.