Заповед за спиране на планов прием за област Пловдив - РД-01-993/29.10.2021 г.