Във връзка с т. 23 и т. 24 от Заповед РД-01-748/02.09.2021 г. на Министерство на здравеопазването свеждаме на Вашето вниманиe следната информация:

Във  връзка с т. 23 и т. 24 от Заповед РД-01-748/02.09.2021 г. на Министерство на здравеопазването свеждаме на Вашето вниманиe следната информация:

            За обекти в обхвата на т. 1, 3, 7, 8, 9, 12, 13 и 15 от Заповед РД-01-748/02.09.2021 г. на Министерство на здравеопазването, чийто ръководител /организатор на мероприятието е взел решение да работи без ограничения в капацитета на помещението и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция(PCR тест) за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването, е необходимо да уведоми писмено РЗИ –Пловдив на e-mail: rzi-plovdiv@mh.government.bg.