КАБИНЕТ ЗА АНОНИМНО И БЕЗПЛАТНО КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ/СПИН (КАБКИС)

Уважаеми Дами и Господа,

      Кабинетът за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС)

работи във вторник и четвъртък от 13.00 ч. - 16.00 ч.