Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на страната по време на удължената с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. до 31 август 2021 г. извънредната епидемична обстановка

В А Ж Н О

           Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на страната по време на удължената с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. до 31 август 2021 г. извънредната епидемична обстановка

            Към момента се отчита интензивно разпространение на COVID-19 в страната,  като са засегнати всички възрастови групи. В тази връзка са предприети неотложни мерки за ограничаване на епидемичния процес, насочени към прекъсване механизма на предаване на инфекцията и намаляване на броя на възприемчивите лица.

            Издадена е Заповед № РД-01-712/19.08.2021 год. за допълнение на Заповед № РД-01-647/29.07.2021 год. на министъра на здравеопазването, които публикуваме на сайта на РЗИ - Пловдив за информиране и спазване от всички граждани и институции на територията на област Пловдив.

            Обръщаме внимание на посетителите и на лицата, които осъществяват дейност в заведенията за хранене и развлечение по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, че със Заповед № РД-01-712/19.08.2021 год. се въвеждат нови изисквания към тях.

 

З А П О В Е Д
РД-01-712/19.08.2021 г.

З А П О В Е Д
РД-01-647/29.07.2021 г.

З А П О В Е Д
РД-01-645/28.07.2021

 


ВАЖНО