СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ СЕЛО БРЕСТОВИЦА от 15.07.2021г. до 19.07.2021г.