НА ВНИМАНИЕТО НА ПРИСТИГАЩИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ГКПП

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 23.11.2021 ГОД. СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД-01-954/19.11.2021 ГОД. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА  ЗАПОВЕД № РД-01-733/27.08.2021 ГОД.  НЕ СЕ ИЗИСКВА ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА КОВИД-19 НА ЕЛ. ПОЩА НА РЗИ.

В  СЛУЧАЙ НА ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ, КАРАНТИНАТА НА ЛИЦЕТО СЕ СЧИТА ЗА ПРЕУСТАНОВЕНА ОТ ДЕНЯ, СЛЕДВАЩ РЕГИСТРИРАНЕТО НА РЕЗУЛТАТА В НАЦИОНАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА БОРБА С КОВИД-19.

КАРАНТИНАТА, НАЛОЖЕНА С ПРЕДПИСАНИЕ ОТ ДИРЕКТОРА НА РЗИ, МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕУСТАНОВЕНА  САМО В СЛУЧАИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО!

ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ МЕТОДЪТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВА НА ИЗИСКВАНЕТО, ПОСОЧЕНО В ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, СЪОБРАЗНО ЦВЕТОВАТА ЗОНА, ОТ КОЯТО ПРИСТИГАТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


covid19