СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСПЕКТОР" ПО ЗАМЕСТВАНЕ В ОТДЕЛ ДЗК, ДИРЕКЦИЯ ОЗ