ОТМЕНЯТ СЕ ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРЗ

Заболяемостта от остри респираторни заболявания към момента бележи спад.

Считано от 12.02.2018 г. ce отменят въведените ограничителни мерки с писмо № 137 от 10.01.2018 г. на РЗИ Пловдив.

Прикрепени файлове: