НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА ЗАПАДНОНИЛСКА ТРЕСКА

Във връзка с писмо на МЗ № 12-01-73 от 11.09.2018г относно регистрирани случаи на Западнонилска треска /ЗНТ/Ви уведомяваме:

Поданни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ЕЦПКЗ), Стокхолмпрез 2018г , са докладвани 710 случая наЗападнонилска треска в Европейския съюз /Италия-327, Гърция – 147, Румъния- 117, Унгария- 96, Франция -11, Австрия – 8, Хърватска-3 и Словения – 1/. Заболели са регистрирани и в други държави: Сърбия – 213, Израел – 49 и Косово – 3.

Съобщени са и 63 смъртни случаи на ЗНТ: Сърбия – 21, Гърция-16, Италия-13, Румъния-12 и Косово – 1.

Във връзка с гореизложеното, вниманието на лекарите да е насочено към ранно откриване и организиране на необходимите действия за диагностика, съобщаване и лечение, особено към лица, пристигнали от заразени държави и развили фебрилитет без ясна етиологична връзка или инфекции на ЦНС /вирусен менингит/енцефалит/ след ухапване от комари.

Всеки случай суспектен за ЗНТ,  да бъде насочван за консултация с инфекционист, хоспитализация и лечение.

При съмнение за инфекция с вируса на ЗНТ, случаите се диагностицират в Национална референтна лаборатория по предавани с кърлежи инфекции, НЦЗПБ гр.София.