ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В УЧИЛИЩАТА В ПЕРИОДА 28.01.2019 - 01.02.2019 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО