ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В УЧИЛИЩАТА НА 04.02.2019 Г.