ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРНИ ОБУЧЕНИЯ ОТ РЗИ – ПЛОВДИВ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРНИ ОБУЧЕНИЯ ОТ РЗИ – ПЛОВДИВ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР. ПЛОВДИВ И ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 3 ОТ 27 АПРИЛ 2000 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ

 

05.03.201. от 14.00 ч. – Учебни заведения  от гр. Пловдив;

06.03.2019г.  от 14.00 ч.– Детски заведения от  гр. Пловдив;

07.03.2019 г. от 11.00 ч.Детски и учебни заведения в общини:  Карлово и Сопот.

11.03.201. от 13.30 ч.–  Детски и учебни заведения от общини:  Родопи и Марица;

12.03.201. от 13.30 ч. Детски и учебни заведения от общини:  Куклен, Съединение, Кричим, Садово, Стамболийски, Перущица, Калояново, Брезово, Раковски и Хисаря;

13.03.2019 г.от 10.00 ч.– Детски и учебни заведения от общини:  Асеновград, Първомай и Лъки.