ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Във връзка с предстоящо изготвяне на седмичните разписания на учебните заведения за втори срок 2017/2018 г. Ви уведомяваме, че е изготвен нов проект за изменение и допълнение на Наредба №10/2014 г., - обявен на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.     

      Срока за обсъждане на проекта изтича на 21.01.2018 г., след което ще бъде обнародван в държавен вестник до края на месец януари.