ЗАПАЗВА СЕ ВИСОКОТО НИВО НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА ОТ ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛ. ПЛОВДИВ

Към 15.01.2018 г.се запазва високото ниво на заболеваемостта от остри респираторни заболявания на  територията на Пловдивска област.

Продължават да действат ограничителните мерки регламентирани в Писмо на РЗИ с Изх.№ 137/10.01.2018 г.

Не се предвижда преустановяване на учебните занятия.