БЕЗПЛАТНИ СКРИНИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Във връзка с изпълнение на дейности по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г., насочени към ранно откриване на онкологични заболявания и заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-216/26.07.2019 г., РЗИ – Пловдив организира провеждане на безплатни скринингови изследвания.

В периода до 31.10.2019 г. в  посочените лечебни заведения  в гр. Пловдив ще се провеждат профилактични прегледи за три вида онкологични заболявания: рак на гърдата, рак на маточната шийка и рак на дебелото и правото черво – по 650 прегледа за всяка от локализациите.

 

График за провеждане на скрининговите  изследвания:

 

І. Скрининг за рак на млечната жлеза

 „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД

Предварителни записвания на телефони - 032/ 278721; 032/ 278765 ; 032/ 278761;  032/ 278762

 e-mail: dkb_mdozs@abv.bg

В База I, находяща се на бул. „Васил Априлов”15А скрининговите прегледи ще се извършват в Кабинет №3, №7, №8 и №9.

В База II, находяща се на бул.„Александър Стамболийски“ №2А - скрининговите прегледи ще се извършват в Кабинет №111. 

Прегледите в База I и База II на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД ще се извършват в дните - понеделник до петък от 08:00 до 14:00 часа.

 

ІІ. Скрининг за рак на  дебелото и правото черво

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД

Предварителни записвания на телефони - 032/ 278721; 032/ 278765 ; 032/ 278761;  032/ 278762

 e-mail: dkb_mdozs@abv.bg

Скрининговите прегледи за рак на дебелото и правото черво ще се извършват в База I, находяща се на бул. „Васил Априлов“ №15А в Кабинет №2, №6, №8 и №9 и Клинична лаборатория в дните - понеделник до петък от 08:00 до 14:00 часа.

 

ІІ. Скрининг за рак на маточната шийка

Диагностично консултативен център  "Свети Георги" ЕООД

гр.Пловдив, бул."Васил Априлов" 15А

Предварителни записвания на телефони -регистратура:032 330 248; 0889 810 248

Записване и онлайн на   https://superdoc.bg/klinika/dkts-sv-georgi

 

Прегледите ще се извършват в АГ кабинети:  №35 и №36 (ет.3)

Кабинет № 55 - патохистологична лаборатория

 

Работно време: кабинет № 35 - от 7:30 до 14:30 ч - д-р Ружа Белчева

кабинет № 36 - от 7:30 до 19:00 ч. - д-р Ели Илиева; д-р Любомира Кръстева; д-р Росица Стойчева