ОБЯВЯВАНЕ НА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ГР. ПЛОВДИВ

Въпреки въведените от 20.01.2020 г. ограничителни противоепидемични мерки в лечебните заведения, касаещи профилактичните и планови дейности се отчита високо ниво на регистрираните случаи на грип и ОРЗ – заболяемост към 27.01.2020 г. – 183.20%оо при средна за страната 193.45%оо.
 
Това налага РЗИ Пловдив да обяви грипна епидемия в гр.Пловдив, считано от 28.01.2020 г.
 
Считаме, за уместно Регионално управление на образованието гр.Пловдив да създаде  организация за преустановяване на учебните занятия от 28.01 до 04.02.2020 г. вкл.