ОТМЯНА НА ВЪВЕДЕНИТЕ ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ГРИП И ОРЗ

Уведомяваме Ви, че към момента заболяемостта от остри респираторни заболявания бележи спад.

Считано от 17.02.2020 г. се отменят въведените ограничителни мероприятия с писмо № 07-25/21.01.2020 г. на РЗИ Пловдив.

С настоящето писмо е необходимо да се запознаят всички медицински служители в лечебните заведения за болнична помощ, ДКЦ, МЦ, МСЦ, Директори на училища и детски градини, амбулатории за индивидуални практики за първична медицинска помощ.