ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР* НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО**

Входящ №/дата Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ Име, фамилия Длъжност
ДН-3/22.02.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Светлана Бонова Бонова Старши счетоводител
ДН-4/01.03.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Петя Илиева Балева Главен експерт
ДН-5/10.03.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Ангелова Янева Началник отдел
ДН-9/18.03.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Габриела Енрико Бояджиева Счетоводител
ДН-10/19.03.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Александър Иванов Джинев Старши експерт
ДН-12/30.03.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Иван Илиев Немски Старши счетоводител
ДН-16/07.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Недка Добрева Илиева Младши експерт
ДН-17/08.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Катя Минкова Георгиева Началник отдел
ДН-18/09.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Хурие Хюсеинова Хрюстемова Главен специалист-ОСОИ
ДН-20/15.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Филеана Петрова Джеджорова Главен спец.ОСОИ
ДН-21/15.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Диана Маринова Слаева Главен инспектор
ДН-22/15.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-корекция Катя Минкова Георгиева Началник отдел
ДН-23/19.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Аргир Василев Аргиров Заместник-директор
ДН-24/20.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Тодорова Галибарска Старши експерт
ДН-25/22.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Юлия Пламенова Дренска Главен експерт
ДН-28/22.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Марина Димова Пачова Гл.спец.-анализатор
ДН-29/22.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Георги Атанасов Николов Главен експерт
ДН-30/22.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Соня Иванова Иванова Главен експерт
ДН-31/23.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Николета Димитрова Такова Младши експерт
ДН-32/23.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анелия Йорданова Колева Младши експерт
ДН-33/26.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ганка Тачева Рангелова Младши експерт
ДН-34/26.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Павлина Ангелова Димова Младши експерт
ДН-35/26.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Светломир Янков Шопов Гл. специалист ОЕК на МПС
ДН-36/26.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Антония Иванова Георгиева Гл. спец.-анализатор
ДН-37/26.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Генова Генова-Желева Главен инспектор
ДН-38/27.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Радка Василева Иванова Гл.спец.-анализатор
ДН-39/27.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Диляна Георгиева Георгиева Гл.спец.-анализатор
ДН-40/27.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Алина Сергеева Петрова Младши експерт
ДН-41/27.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Росица Славчева Аплакова Специалист
ДН-42/27.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Соня Илиева Илиева Счетоводител
ДН-43/27.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Силвия Иванкова Вълчинова Началник отдел
ДН-44/27.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Райна Димитрова Николакова Главен специалист
ДН-46/27.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Розалина Богомилова Шаханова Главен специалист
ДН-47/28.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Георги Илиев Славов Гл. специалист-ОИФФ
ДН-48/28.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Адриан Юлиянов Попов Главен специалист
ДН-49/28.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Иван Тошев Петров Старши експерт
ДН-50/28.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елисавета Драганова Якимова Главен експерт
ДН-51/28.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Стела Стефчева Минчева Младши експерт
ДН-52/28.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Коста Надеждов Танев Специалист
ДН-53/28.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Лолита Кирилова Стайкова Главен инспектор
ДН-54/29.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Димитрова Божикова Младши експерт
ДН-55/29.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Николай Цветанов Тотов Младши експерт
ДН-56/05.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Георги Валентинов Динев Главен специалист
ДН-57/05.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Таня Василева Шикова Младши експерт
ДН-58/05.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Радка Йорданова Атанасова Старши експерт
ДН-59/05.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Стоянка Атанасова Хаджийска Главен експерт
ДН-60/07.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Златка Николова Пехливанова Главен специалист
ДН-61/07.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Иванова Богатинова Главен специалист
ДН-62/07.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Надежда Иванова Портева Главен специалист
ДН-63/07.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Генкова Томова Старши юрисконсулт
ДН-64/07.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Сийка Ѝванова Димчева Главен секретар
ДН-65/07.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Виолета Николаева Христева Старши инспектор
ДН-66/07.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Севдие Адилова Идризова Главен инспектор
ДН-67/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Пантелеева Георгиева Директор дирекция
ДН-68/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мая Стоянова Киркова-Стоянова Главен инспектор
ДН-69/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Зорка Василева Калинова Главен инспектор
ДН-70/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Соня Петкова Велидолска Главен специалист
ДН-71/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Айлин Йълмаз Муса Инспектор
ДН-72/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ивелина Недялкова Тодорова Старши инспектор
ДН-73/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Маврева Пенцова Старши инспектор
ДН-74/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Марияна Добрева Димитрова Главен специалист
ДН-75/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Стоянова Цъцарова-Манджукова Младши експерт
ДН-76/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ники Ваганова Агачян Старши експерт
ДН-77/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Тенева Делинска Главен експерт
ДН-78/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Николова Станева Старши инспектор
ДН-79/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Димитрова Дединска Старши експерт
ДН-80/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Милена Димитрова Костадинова Старши инспектор
ДН-81/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Екатерина Христева Атлиева Главен експерт
ДН-82/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Светослав Димитров Мичев Главен експерт
ДН-83/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Петрана Крумова Николова Младши експерт
ДН-84/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Емилия Стоянова Лозанова Главен специалист
ДН-85/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ваня Георгиева Недялкова Счетоводител
ДН-86/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Моника Георгиева Троянчева Директор дирекция
ДН-87/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Илина Илиева Семерджиева Директор дирекция
ДН-89/10.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анна Янкова Караколева Главен специалист
ДН-90/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Метин Хикмет Дормуш Главен експерт
ДН-91/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Миглена Живкова Божилова Главен експерт
ДН-93/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Иванка Василева Витанова Младши експерт
ДН-94/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Васил Русинов Георгиев Старши инспектор
ДН-95/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Яна Викторова Петрова Главен експерт
ДН-96/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Людмила Стоянова Пинтиева Главен инспектор
ДН-97/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Стоянка Димитрова Параскова Главен специалист
ДН-98/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Евгения Христова Димчева Инспектор
ДН-99/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Поли Илиева Христева Гл.спец.-анализатор
ДН-101/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анастасия Тодорова Ташева Главен инспектор
ДН-102/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Галя Христова Букова Инспектор
ДН-103/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Йорданка Запрянова Ташева Главен специалист
ДН-104/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Снежана Минкова Пенева Главен специалист-ОД
ДН-105/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Иванка Стойчева Къева Началник отдел
ДН-106/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анна Георгиева Пенева Главен специалист
ДН-107/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Дичева Чомакова Главен специалист
ДН-108/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Йорданка Крумова Стойнова Главен специалист
ДН-109/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Светла Николова Дрехарова Старши инспектор
ДН-110/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Димитър Теофанов Стайков Главен инспектор
ДН-111/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Райна Димитрова Копчева Главен специалист
ДН-112/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ина Иванова Линчева Инспектор
ДН-113/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Любена Елкова Владимирова Инспектор
ДН-114/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Стефан Иванов Узунов Главен експерт
ДН-115/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Нина Руменова Павлова Главен експерт
ДН-116/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мая Иванова Таскова Младши експерт
ДН-117/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Паунова Наумова-Щърбова Главен инспектор
ДН-118/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Атанас Веселинов Чолаков Старши инспектор
ДН-119/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Даяна Славеева Маджарова Инспектор
ДН-120/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анета Георгиева Младенова-Харб Инспектор
ДН-122/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Милкана Димитрова Пальонова Главен специалист
ДН-123/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Диана Димитрова Траева Младши експерт
ДН-124/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Величка Сотирова Кафалова Инспектор
ДН-126/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Галина Дервишева Началник отдел
ДН-127/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Тонова Рангелова Инспектор
ДН-128/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Валентина Боянова Панева Инспектор
ДН-129/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна-корекция Стоянка Димитрова Параскова Главен специалист
ДН-130/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Надя Стефанова Колева Старши инспектор
ДН-131/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Яна Костова Костова Главен инспектор
ДН-132/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Анна Христова Петканова Младши експерт
ДН-133/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Таня Петрова Учорджиева-Грозева Главен инспектор
ДН-134/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Добринка Ангелова Вълова Главен инспектор
ДН-135/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Евтимия Иванова Букорещлиева Главен експерт
ДН-136/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Гергана Илиева Калинова Главен специалист-ОСОИ
ДН-137/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Иванова Аршук Инспектор
ДН-138/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Цвета Захариева Иванова Директор дирекция
ДН-139/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Албена Вълчева Златанова Главен инспектор
ДН-140/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Юлия Костадинова Кунева Инспектор
ДН-141/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Росица Ангелова Гавазова Главен юрисконсулт
ДН-142/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ангел Илиев Рангелов Старши експерт
ДН-143/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Велислава Петрова Василева Инспектор
ДН-144/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Петя Йовкова Чучуранова Инспектор
ДН-145/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Ангелова Иванова Началник отдел
ДН-146/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Нейкова Александрова Инспектор
ДН-147/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Евелина Кирилова Матакова Старши инспектор
ДН-148/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Надежда Илиева Михайлова Старши инспектор
ДН-149/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Антон Рафаилов Иванов Главен инспектор
ДН-150/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Панайот Маринов Дяков Инспектор
ДН-151/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Стефка Георгиева Зонгова-Христева Инспектор
ДН-152/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Даниела Стефанова Гаргова Старши инспектор
ДН-153/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Нина Иванова Хадзопулос Инспектор
ДН-154/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Кристина Мирославова Милкова Главен експерт
ДН-156/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Пепа Василева Генчева Инспектор
ДН-157/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Станислава Красимирова Арабаджиева Инспектор
ДН-158/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Ели Аврам Петрова Главен специалист
ДН-159/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мария Димитрова Мартинова Инспектор
ДН-161/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Кристина Николова Стойчева Старши инспектор
ДН-162/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Съни Златкова Пачелийска Младши експерт
ДН-163/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Милена Спиридонова Панайотова Началник отдел
ДН-164/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Теодора Христова Шишкова Инспектор
ДН-165/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Добрина Симеонова Стоянова Старши експерт
ДН-166/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Елена Петрова Иванова Инспектор
ДН-167/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Бахар Елманова Кадир Инспектор
ДН-168/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Георги Ангелов Тенгулов Инспектор
ДН-169/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Стоянка Дечева Илиева Старши инспектор
ДН-170/14.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Веселка Маринова Якимова-Симеонова Инспектор
ДН-171/14.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Красимира Боянова Кръмпотич Инспектор
ДН-172/14.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Божидара Стоянова Грозева Инспектор
ДН-173/14.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Милена Димитрова Шикова-Виткова Началник отдел
ДН-174/14.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Цеца Василева Гогова Главен специалист-ОСОИ
ДН-175/14.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Мариана Александрова Райкова Главен инспектор
ДН-176/14.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Силва Артин Коджоманян Гл. спец.-анализатор
ДН-177/14.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Антоан Съботинов Харилов Старши инспектор
ДН-178/14.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Илия Ангелов Аролски Главен инспектор
ДН-179/17.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Росица Василева Райчева Инспектор
ДН-180/17.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-ежегодна Николина Иванова Илиева-Велкова Инспектор
ДН-182/14.06.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-корекция Светла Николова Дрехарова Старши инспектор
ДН-183/15.06.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-корекция Милена Димитрова Шикова-Виткова Началник отдел
ДН-184/21.06.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-корекция Георги Ангелов Тенгулов Инспектор
ДН-185/21.06.2021 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-корекция Иванка Василева Витанова Младши експерт