МОНИТОРИНГ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГРАД КАЛОФЕР

 

2023 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 12.10.2023 г. ДО 18.10.2023 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 06.03.2023 г. ДО 20.03.2023 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 19.01.2023 г. ДО 24.01.2023 г.

2022 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 01.12.2022 г. ДО 15.12.2022 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 09.11.2022 г. ДО 15.11.2022 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 01.10.2022 г. ДО 15.10.2022 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 21.09.2022 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 12.09.2022 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 07.09.2022 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 07.09.2022 г. ДО 10.09.2022 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 03.08.2022 г. ДО 09.08.2022 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 01.07.2022 г. ДО 15.07.2022 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 08.06.2022 г. ДО 13.06.2022 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 18.05.2022 г. ДО 23.05.2022 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 18.05.2022 г. ДО 23.05.2022 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 26.04.2022 г. ДО 03.05.2022 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 02.03.2022 г. ДО 09.03.2022 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 09.02.2022 г. ДО 14.02.2022 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 13.01.2022 г. ДО 17.01.2022 г.

2021 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 06.12.2021 г. ДО 13.12.2021 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 24.11.2021 г. ДО 29.11.2021 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 21.10.2021 г. ДО 27.10.2021 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 28.09.2021 г. ДО 01.10.2021 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 24.08.2021 г. ДО 30.08.2021 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 29.07.2021 г. ДО 03.08.2021 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 19.07.2021 г. ДО 26.07.2021 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 18.06.2021 г. ДО 22.06.2021 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 01.02.2021 г. ДО 18.06.2021 г.

2020 г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГРАД КАЛОФЕР ОТ 01.06.2020 г. ДО 31.12.2020 г.