Полезни връзки

Министерство на здравеопазването

пл. “Св. Неделя” № 5, София 1000,

тел. +3592/ 930 11 07, e-mail: press@mh.government.bg


Национален център по обществено здраве и анализи

бул. “Акад. Иван Ев. Гешов” 15, София 1431,

тел. +3592/ 805 62 00 е-mail: ncphp@ncphp.government.bg  


Център за приложни изследвания и комуникации (ARC Fund)

ул. Александър Жендов 5, София 1113, тел.: +3592/ 973 30 00 


Информация на ниво Европейски съюз


Сайт на Европейската комисия


Европейски орган по безопасност на храните - Информация за нотификациите за преднамерени полеви изпитвания и пускане на пазара на генетично модифицирани организми


Национална здравноосигурителна каса - НЗОК

Национален център по заразни и паразитни болести - НЦЗПБ

Национален център по радиобиология и радиационна защита - НЦРРЗ

Областена администрация - гр. Пловдив

Община Пловдив

Българска служба за акредитация

Столична регионална здравна инспекция

РЗИ Хасково

РЗИ Кърджали

РЗИ Смолян

Басейнова дирекция Пловдив

Дирекция за национален и строителен контрол - ДНСК

Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите - РИОСВ

Областна дирекция на Министерство на Вътрешните работи - гр. Пловдив

Българска агенция по безопасност на храните

Областна дирекция земеделие - ОДЗ гр. Пловдив